Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rozłogi Sława Irzyk z siedzibą w Waliły-Osada; 16-040 Gródek

2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych w Rozłogi Sława Irzyk możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 516315010 lub adresem email ado@ckbrozlogi.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawartej z Rozłogi Sława Irzyk o świadczenie usług przez przedsiębiorcę na podstawie Art.6 ust.1 lit. a, – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Rozłogi Sława Irzyk

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas odpowiadający okresowy przedawnienia roszczeń.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub realizacji umowy.