Szkolenia

Centrum Konferencyjno-Bankietowe ROZŁOGI i Studio Kreatywności CREOS organizują:

  • Szkolenia
  • Warsztaty
  • Coaching

Tematy szkoleń:

1. Akademia Komunikacji z Klientem. Cykl szkoleniowy. Efektywna komunikacja z
petentem. Budowanie pozytywnej relacji z klientem. Budowanie wizerunku pracownika i firmy.
Autoprezentacja. Jak sobie radzić z trudnym i konfliktowym klientem. Jak mówić „nie” i nie obrażać innych – asertywność w kontaktach z klientem. Jak się nie dać stresowi.

2. Efektywna i pozytywna komunikacja w zespole: budowanie pozytywnej (efektywnej) komunikacji i relacji w zespole lub pomiędzy zespołami (w zależności od potrzeb i sytuacji w firmie). Werbalne i niewerbalne techniki komunikacji i techniki wpływu społecznego.

3. Zarządzanie wartościami klienta: budowanie pozytywnej komunikacji i trwałych relacji z klientem.
4. Konflikty: identyfikowanie sytuacji konfliktowych w zespole, rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom.
5. Rozwiązywanie i zapobieganie sytuacjom konfliktowym w relacjach z klientem. Skąd się biorą trudni klienci, jak ich identyfikować i jak sobie z nimi radzić.
6. Negocjacje – podstawy psychologii negocjacji, style negocjacyjne, komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach, techniki antystresowe przydatne w negocjacjach.
7. Zatrzymaj pracownika! Pozafinansowe techniki motywowania pracowników.

8. Zarządzanie wartościami pracownika.
9. Skuteczny menedżer. Skuteczny pracownik. – Nauka formułowania celów i pracy nad realizacją celów, tak by były realne i łatwe do osiągnięcia.

10. Budowanie zespołu: role w zespole: ich wpływ na efektywność i wydajność w pracy.
11. Trening asertywności: Jak mówić NIE i nie obrażać innych. Jak mówiąc NIE budować trwałe pozytywne relacje.
12. Zarządzanie sobą w czasie. Szkolenie usprawniające podnoszące organizację pracy.
13. Psychologia klienta.
14. Psychologia reklamy. Szkolenie dla osób zajmujących się w firmach reklamowaniem i promocją firmy. W szkoleniu wykorzystana jest najnowsza wiedza i wyniki najnowszych badań z psychologii reklamy.
15. Psychologia wpływu społecznego. Szkolenie dla pracowników firm mających kontakt z klientem, pośredni lub bezpośredni.
16. Trening kreatywności.

17. Trening integracyjny. Dla zespołów w firmach. Budowanie bliższych relacji w zespole, którego celem jest zwiększenie efektywnością pracy, zadowolenia pracowników i współpracy.

18. Trening antystresowy.

19. Wypalenie zawodowe – jak mu przeciwdziałać.

20. Coaching dla zespołu – budowanie i rozwijanie wewnętrznych kompetencji pracowników.

21. Coaching dla menadżera – budowanie i wzmacnianie wewnętrznych kompetencji menedżerskich.

22. Wystąpienia publiczne i autoprezentacja – budowanie kontaktu z grupą, sztuka prezentacji bezpośrednio przed publicznością i przed kamerą. (Szkolenie może obejmować tylko wystąpienia związane z prezentacjami, prowadzenie zebrań, konferencji, prelekcje ale też może być wzbogacone o występy przed kamerą.) Szkolenie w wersji podstawowej zawiera naukę zachowań, zaś w wersji dla zaawansowanych (osób, które już mają za sobą podstawy wystąpień publicznych) zawiera pracę z emocjami i stresem, na poszczególnych etapach wystąpienia publicznego. Także podstawy psychologii procesów grupowych: budowanie kontaktu z grupą (publicznością) itp. z wykorzystaniem technik coachingowych i neurolingwistycznego programowania.

23. Pisanie tekstów handlowych i PR. Jak pisać teksty, by były zrozumiane przez wszystkich i jak pisać, aby były zrozumiane tak, jak tego chcemy. Jak zminimalizować ryzyko dowolnej interpretacji.

24. Zarządzanie zakresem projektu –planowanie pracy i skuteczny podział zadań w projekcie.

25. Efektywna komunikacja w zespole projektowym – metodyka zarządzania projektami i aspekty psychologiczne w projekcie.

Szkolenie w każdym z tematów może trwać jeden, półtora, dwa lub trzy dni w zależności od potrzeb.

Dodatkowa propozycja:

Wyjazdowy trening integracyjny zespołu. Wówczas wyjazd obejmuje gry i zabawy plenerowe w grupach. Każdej grupie towarzyszy trener, który później omawia wraz z grupą zachowania, rekcje, procesy, które w grupie występują. Jest to podstawa do szkolenia w jakimś konkretnym zakresie (np. komunikacja, jeśli okazuje się, że podczas zabaw plenerowych to był największy problem, czy rozwiązywanie konfliktów, jeśli do jakiegoś doszło, czy też mechanizmy pełnego wykorzystania potencjału każdego członka grupy). Wszystkie ćwiczenia mają ściśle określony cel i porządek, a ich zadaniem jest modelowanie postaw i zachowań niezbędnych w tworzeniu relacji interpersonalnych wspierających proces osiągania przez zespół zamierzonych celów.

Taką formułę szkolenia proponujemy klientom, którzy chcą zwiększyć motywację pracowników do pracy, pełniej i efektywniej wykorzystywać potencjał pracowników, poprawić relacje, rozładować konflikty. To doskonały trening dla nowopowstałych zespołów (np. zespołów powstałych z kilku innych – fuzja, przejęcie, tworzenie nowego zespołu na bazie już istniejącego) a także zespołów, które, na co dzień nie współpracują w sposób bezpośredni (działy, oddziały funkcjonujące w obrębie jednej organizacji).

W temacie szkoleń połączonych z wyjazdem integracyjnym typu „team building” współpracujemy m.in.z firmą z wieloletnim doświadczeniem: Akademią Przygody: www.akademiaprzygody.pl

Szkolenia prowadzimy wykorzystując wiedzę psychologiczną i techniki Neurolingwistycznego Programowania (NLP).

BEATA SKOWROŃSKA – coach, trener osobisty i biznesowy z niemal 10-letnim stażem. Specjalizuje się w tematyce miękkich kompetencji w zarządzaniu ludźmi, psychologii w biznesie, komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów, w budowaniu wizerunku, wystąpieniach publicznych i media relations. Absolwentka studiów podyplomowych Praktyczna Psychologia Społeczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i 2-letniego Studium Coachingu w Instytucie NLP w Warszawie. Posiada Europejski Certyfikat Mistrza Praktyka NeuroLingwistycznego Programowania.
Wieloletni dziennikarz prasowy i telewizyjny specjalizujący się w tematyce gospodarczej. Pracowała m.in. w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Prawa i Gospodarki, Business Forum i Telewizji Polskiej. Realizowała szkolenia i coaching dla takich firm jak: Gilette, Metro-Mam Group, MPK Poznań, OCDN w Warszawie, Cezas.

MAŁGORZATA SIKORSKA – certyfikowany specjalista komunikacji w biznesie oraz promocji firmy, Praktyk Neuro Lingwistycznego Programowania, doradca medialny, były kanclerz wyższej uczelni, dziennikarz prasowy
i telewizyjny z kilkunastoletnim stażem. Certyfikowany producent telewizyjny. Seminarzystka holenderskiej Media Akademie. Przez 8 lat pracowała w Telewizji Polskiej w Białymstoku, gdzie kierowała redakcją informacji oraz przez 6 lat w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI) w TVP w Warszawie, gdzie koordynowała komunikację i współpracę między TAI a TVP Białystok.
Wdrażała system komunikacji wewnętrznej m.in. w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej
i Regionalnej w Wołominie i spółce giełdowej UNIBEP w Bielsku Podlaskim.
Szkoli i doradza w zakresie komunikacji, budowania wizerunku firmy, wystąpień publicznych, obsługi klienta
i public relations.

DSC_1045DSC_0850